İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği
1838 yılında Türkiye' de ilk tahsilin mecburiliği kabul edildiğinden, sübyan mekteplerine ek olarak İstanbul'da beş yerde birer rüştiye (orta) mektebi açılmış ve bunların üstüne bir de (Maarif-i Adliye ve Ulum-u Edebiyat) mektebi diye kurumlar kurulmuştur. Ülkemizde mektep tarzında hukuk tahsili bu kurum ile başlar. Devletçe bu bu mektebe çok önem verilmiş ve bu himaye taassuba karşı açılan savaşın zaruretlerinden addolunduğu için sınavlarının şaşaalı biçimde yapılması kabul olunmuştur.
Tanzimatın ilanı ile ülkede maarif sahasında da gerekli gelişme tedbirlerini almak üzere uzmanlar kurulu kurularak harekete geçilmiştir. 1853 yılında Şeyhülislam, kabiliyetli hakimler yetiştirilmek üzere Süleymaniye civarında bir binada Mualimhane-i...
Devamını okumak için tıklayınız >>


Aidat ödemek için Aidatlarınızı aşağıdaki hesaplara yatırabilirsiniz İş Bankası Kozyatağı Şubesi Hes.No. 1206-374311 IBAN TR960006400000112060374311 Akbank Ayaspaşa Şubesi Hes.No. 28230 IBAN TR950004600277888000028230 Derneğimize ilk giriş bedeli 150 TL, yıllık aidat 75 TL’dir. Oku >>

(27/2/2015) - Prof. Aydın Aybay Anma Etkinliği Oku >>